Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/reincorpora-de-la-caixa_CARROUSEL

Tots ens mereixem una segona oportunitat

Amb la realització d'un itinerari d'inserció sociolaboral, treballem perquè les persones privades de llibertat es tornin a sentir part de la societat.

Visualització del contingut web

1.2.2_pobreza-accion-social/integracion-laboral/reincorpora-la-caixa_LINEA-ACTUACION-IZQUIERDA

 • QUÈ FEM

  El programa Reincorpora de "la Caixa" ofereix als interns l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats. Els participants milloren les seves habilitats i reforcen els valors que els ajudaran en el camí cap a la integració social i laboral.

 • A QUI S'ADREÇA

  A interns de centres penitenciaris que són a la part final de la condemna.

 • COM AJUDEM

  El programa Reincorpora, partint d'un itinerari d'inserció sociolaboral pactat amb el participant, s'estructura en un conjunt de mòduls o fases d'intervenció:

  1. Selecció: comprèn les accions destinades a triar les persones que participaran en el programa, en virtut d'un procés normalitzat i prèviament definit.

  2. Posicionament davant de la feina: fa referència a les actuacions adreçades a acompanyar els participants en el procés de desenvolupament personal i professional, treballant des de i per a la persona. En aquesta fase es desenvolupen tant accions individuals com grupals.

  3. Formació i pràctiques professionals no laborals: inclou accions formatives destinades a millorar la formació del participant, combinant formació en competències transversals i teoria amb la realització de pràctiques no laborals en l'empresa ordinària, cosa que permet als participants, entre altres aspectes, demostrar el que han après a l'aula i acostar-se al món empresarial.

  4. Serveis a la comunitat: consisteix en la preparació i realització, per part dels participants, d'un servei solidari que respon a les necessitats de la comunitat. Combina els coneixements adquirits en la formació amb les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i valors, alhora que promou la participació social i el compromís cívic.

  5. Cerca activa de feina i inserció laboral: fa al·lusió a les accions individuals i grupals d'orientació sociolaboral, destinades a ensenyar, donar suport i acompanyar el partícip en el procés de cerca activa de feina i en la integració i el manteniment del lloc de treball.

   

  No obstant això, cal puntualitzar que aquestes fases no necessàriament es desenvolupen en tots els itineraris i tampoc no són consecutives en el temps, sinó que s'encavalquen en virtut de les necessitats de planificació i del participant mateix. En el cas de la fase de selecció, sí que té lloc en totes les modalitats del programa.

Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/integracion-laboral/reincorpora-de-la-caixa_PROGRAMA_DESTACADO_INDIVIDUAL

Alma, la xarxa social social

divendres, 14 des. 2018

Menys presó i més humanitat
amb Grant Duwe

Grant Duwe, responsable del sistema de presons de l’estat de Minnesota, va explicar a CaixaForum Barcelona que per aconseguir una societat més segura s’ha d’empresonar menys i donar als presos més accés a programes de reinserció.

Visualització del contingut web

1.2.2_pobreza-accion-social-desarrollo/integracion-laboral/reincorpora-la-caixa_CAJA-MENSAJE

 • Programa de reinserció de reclusos 

 • 1.738 participants

 • 3 de cada 4 participants aconsigueix un contracte laboral