Menú de navegació

Menú de navegació

Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-canarias_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Línia d´Actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-territoriales/convocatoria-canarias_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_pestaña1

Donem suport a les organitzacions no lucratives que desenvolupen projectes a les Canàries encaminats a donar resposta als reptes socials amb més incidència actualment i adreçats a les persones que estan en risc o en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
Visualització del contingut web

convocatorias/canarias_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL-1

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA
  Del 4 al 25 de juny de 2018.

 • FINANÇAMENT

  75% del cost del projecte

  Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 

  Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

 • LÍNIES D'ACTUACIÓ

  1. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia.

  2. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.

  3. Habitatges per a la inclusió social.

  4. Inserció sociolaboral.

  5. Interculturalitat i acció social.

 • CONTACTE

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

8.3_convocatorias/canarias_CONVOCATORIAS CONTENIDO SOLO TEXTO_pestaña2

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a l'aplicació Portal de convocatòries.

- Per a entitats acreditades en anys anteriors, cal que aquest any 2018 actualitzin la informació relativa a l’entitat al Portal. Cal que s’assegurin que tota la informació i tots els documents estan vigents en el moment de presentar la sol·licitud.   

- Entitats no acreditades: el procés d'acreditació es fa a través de l'aplicació, on s'obté la clau d'accés (usuari i contrasenya).

Hi ha una guia de suport per facilitar la presentació del projecte, que està disponible al Portal de convocatòries, a l’apartat “Documentació”, i al web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries”.

Presentació del Projecte

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

8.3_convocatorias/canarias_CONVOCATORIAS CONTENIDO SOLO TEXTO pestaña 3

La presentació de projectes es fa a través de l'aplicació Portal de convocatòries amb l'usuari i la contrasenya obtinguts en l'acreditació. La presentació es fa emplenant tots els camps d'informació de les diverses pestanyes del formulari de presentació de projecte i la documentació complementària.

Visualització del contingut web

8.3_convocatorias/canarias_REDES-SOCIALES-PROGRAMA