Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit/programme-description_CARROUSEL

Aposta pel teu talent amb INPhINIT

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Descripció del programa

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit/programme-description_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA1

 • DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

  INPhINIT és un nou programa de beques de doctorat que té com a finalitat donar accés als centres de recerca espanyols a joves investigadors internacionals en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques. INPhINIT, un programa que promou l'Obra Social "la Caixa", té l'objectiu de donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya mitjançant la contractació d’estudiants internacionals excel·lents, als quals s'ofereix un entorn atractiu i competitiu per fer recerca d'excel·lència.

  En cada convocatòria, INPhINIT contracta 57 joves investigadors de totes les nacionalitats, als quals s’ofereix un contracte laboral de 3 anys per a la realització del doctorat a una de les organitzacions acreditades amb el distintiu “Severo Ochoa” o “María de Maeztu” i els Instituts de Recerca Sanitaria Carlos III. A més, els investigadors estableixen un pla de desenvolupament de carrera personal, que inclou oportunitats de mobilitat transnacionals, intersectorials i interdisciplinàries, i assisteixen al Programa de Formació Complementària.

  INPhINIT rep el suport de la Comissió Europea a través del mecanisme de cofinançament COFUND de les accions Marie Sk?odowska-Curie en el marc del programa Horitzó 2020 per contractar un nombre més alt d’investigadors i assolir un impacte més ampli, com també per arribar als màxims nivells de formació en recerca.

 • CERCA DE POSICIONS DE DOCTORAT OFERTES

  INPhINIT col·labora amb els millors Centres de Recerca d'Espanya, que acolliran els becaris d'INPhINIT en un dels seus programes de doctorat.

  A continuació, pots consultar les places vacants de doctorat que han publicat les centres de recerca d'INPhINIT per a la pròxima convocatòria. Per a projectes multidisciplinaris, pots fer una cerca per text lliure:

  Busca una posició

Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklowdowska-Curie grant agreement No. 713673

Què oferim

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit/programme-description_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA2

 • CONTRACTE DE TREBALL

  Els becaris d'INPhINIT disposen d'un contracte de tres anys d'acord amb la legislació laboral vigent a Espanya i amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, en un entorn estimulant de formació en recerca, amb accés als recursos apropiats: equips, instal·lacions i oportunitats laborals.

 • PLA DE SEGUIMENT

  Els becaris d’INPhINIT tenen a la seva disposició un supervisor de doctorat designat pel Centre de Recerca i que és responsable del projecte de recerca. Els becaris han de preparar breus informes de seguiment, en què cal detallar els assoliments principals i les futures metes per a cada un dels apartats que s’inclouen en un pla de desenvolupament professional, a més d’informació sobre les qüestions ètiques que puguin sorgir. Aquests informes els han de signar tant l’estudiant com el supervisor.

 • PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  A més de les activitats de formació interdisciplinària que ofereix el Centre de Recerca, el programa INPhINIT estableix un programa de formació complementària integral que inclou:

  • Tallers de transferència de tecnologia i esperit emprenedor que s’adrecen a familiaritzar els becaris amb qüestions com ara la propietat intel•lectual, la concessió de llicències i les empreses derivades, l’esperit emprenedor i la transferència de coneixements. Qui imparteix aquests tallers és Oxentia, l'empresa de transferència de tecnologia de la Universitat d'Oxford.

  • Sessions de desenvolupament professional, en les quals els becaris reflexionaran sobre la relació de supervisió que mantenen, la importància del desenvolupament professional, l'autogestió i la planificació. Es dedicarà una atenció especial als valors ètics i a la integritat en la recerca, com també a les implicacions i l'abast de l'impacte de les recerques que desenvolupen. Vitae, una organització britànica líder en l'aprofitament del potencial dels investigadors mitjançant la transformació del seu desenvolupament professional, serà la responsable d'impartir aquestes sessions.

 • ESTADES

  Tant els Centres de Recerca com la Fundació Bancària "la Caixa" ofereixen estades d'alta qualitat en l'àmbit acadèmic i en el sector per millorar les futures oportunitats professionals dels becaris d'INPhINIT. Els becaris podran triar entre una selecció d'associats nacionals i internacionals.

 • MENTORIA

  Cada becari pot optar a l'assignació d'un mentor de l'Associació de Becaris "la Caixa", en funció de les disciplines acadèmiques i els interessos de recerca.

 • ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

  Els becaris d’INPhINIT participaran en algunes de les diverses iniciatives que l’Obra Social ”la Caixa” posa en marxa amb l’objectiu de difondre la ciència a tota la societat. Per obtenir més informació sobre aquestes iniciatives clica a Ciència i Societat.

 • ACTIVITATS DE SOCIALITZACIÓ

  Conferències i esdeveniments promoguts per les organitzacions d'acollida que ajudaran els investigadors a establir contactes, crear nous vincles i iniciar col·laboracions amb el sector i els cercles acadèmics, com també a potenciar les oportunitats professionals com a investigadors independents, a més d'activitats socials promogudes per l'Associació de Becaris "la Caixa".

Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklowdowska-Curie grant agreement No. 713673

Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit/programme-description_HISTORIS-SOLO-VIDEO

Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/programme-description_TEXTO-PLANO