Visualització del contingut web

educacion-becas/becas-de-posgrado/inphinit/about-us_CARROUSEL

El teu progrés, el de tots

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Fundació Bancària "la Caixa"

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/about-us_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA1

 • FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA"

  La Fundació Bancària ”la Caixa” és una organització sense ànim de lucre espanyola la missió de la qual és contribuir al progrés de les persones i la societat. Les seves línies d'actuació principals són oferir oportunitats als més vulnerables; donar suport al progrés mitjançant activitats educatives, científiques i culturals; contribuir a la conscienciació i la millora del medi ambient; promoure la recerca en els camps de les ciències de la vida i la salut, les ciències socials i les humanitats, i fomentar la difusió de la ciència i la tecnologia.

  Des de 1982, l'Obra Social ”la Caixa” gestiona programes de beques, a través dels quals més de 4.700 joves amb molt de talent han estat becats per cursar estudis de postgrau, tant a Espanya com a l'estranger. Els programes de beques de ”la Caixa” tenen un gran reconeixement gràcies al seu prestigi, a la seriositat i el rigor dels processos de selecció, a l'excel·lent nivell acadèmic dels becaris i a l'impacte que tenen en les futures carreres dels qui hi accedeixen.

  Més informació sobre la història i la missió de l'Obra Social ”la Caixa”.

Associació de Becaris de "la Caixa"

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/about-us_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA2

 • ASSOCIACIÓ DE BECARIS DE "LA CAIXA"

  L'Associació de Becaris de "la Caixa" és una xarxa de talent acadèmic i professional formada per més de 4.000 persones que s'han format en disciplines molt diverses i viuen arreu del món.

  Des que va començar el primer programa de beques de ”la Caixa” el 1982, el col·lectiu de becaris de ”la Caixa” s'ha anat convertint en una referència acadèmica i professional de primer nivell, tant a Espanya com a l'estranger.

  L'Associació de Becaris de ”la Caixa”, impulsada per l'Obra Social ”la Caixa”, fomenta la creació d'una xarxa social i professional que estimula la realització de nombroses activitats que enforteixin el networking entre les persones que s'han beneficiat d'una beca de ”la Caixa”.

  Entre aquestes activitats destaca el cicle de conferències Horizons: Talks & Lectures, que aprofita els contactes dels becaris per convidar-hi personalitats de prestigi de tots els àmbits.

  Més informació sobre l'Associació de Becaris de "la Caixa".