Visualització del contingut web

investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/proceso-de-seleccion_CARROUSEL

El teu progrés, el de tots

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Criteris d'evaluació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

educacion-becas/becas/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/proceso-de-seleccion_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA1

 • CRITERIS D’AVALUACIÓ

  L’objectiu de Junior Leader ”la Caixa” és seleccionar investigadors excepcionals pel que fa a l’originalitat i a la importància de les seves aportacions en la seva disciplina científica, com també disposar de capacitats de lideratge per promoure el seu propi grup de recerca. Els criteris que s’apliquen en l’avaluació de candidatures són els següents:

  FASE 1 – PRESELECCIÓ

  1. Excel·lència del currículum (ponderació 50%): es valora el currículum professional en relació amb l’etapa de la carrera del candidat. Es valorarà la rellevància i contribució de la persona candidata en els articles publicats en revistes científiques (citacions, índexs d’impacte...), els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, i, en general, qualsevol altra aportació que permeti valorar els diferents aspectes de la investigació.

  2. Motivació i declaració d'objectius (ponderació 25%): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte de la memòria proposada, a més de l’elecció del centre de recerca de destinació i/o la línia d’investigació.

  3. Cartes de recomanació (ponderació 25%): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoraran tenint en compte l’especificitat del contingut pel que fa al candidat, així com el perfil de les persones que les signen.

   

  FASE 2 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ

  1. Potencial del candidat (ponderació 30%): s’avaluarà el potencial del candidat, parant una atenció especial en les habilitats interpersonals del candidat, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

  2. Motivació i impacte de la proposta (ponderació 20%): s’avaluarà la novetat conceptual i metodològica de la proposta presentada, com també el seu impacte, entès en el sentit més ampli: capacitat del projecte presentat per contribuir a la transformació i millora en àmbits com ara l’economia i la creació de riquesa, la societat, la cultura, la ciència, la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient o les polítiques públiques.

  3. Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 50%): s’avaluaran les aportacions realitzades en el camp escollit per dur a terme el projecte de recerca presentat, així com la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat.


  COM S’AVALUA LA TEVA CANDIDATURA?