Visualització del contingut web

investigacion-y-salud/investigacion-ciencias-vida-salud/politica-de-acceso-abierto_CARROUSEL

Visualització del contingut web

investigacion-y-salud/investigacion-ciencias-vida-salud/politica-de-acceso-abierto_CONTENIDOS-FAQS

Política d’Accés Obert de Fundació Bancària “la Caixa”

Política d’Accés Obert

Amb la voluntat de difondre els resultats de la recerca que la Fundació Bancària “la Caixa” finança i d’afavorir que aquests resultats arribin a la ciutadania per així implicar-la en el procés de transformació de la societat, adoptem una política d’accés obert pel que fa a la publicació de resultats de la recerca.

Els termes d’aquesta política estan alineats amb les polítiques impulsades per altres agències de finançament públiques i privades a escala europea i global.

Política d’Accés Obert de Fundació Bancària “la Caixa” (PDF, 873 KB)
Preguntes freqüents (PDF, 511 KB)

 • Per complir amb aquesta política cal que els investigadors publiquin en qualsevol de les opcions següents:

  - Revistes d’accés obert complet.
  - Revistes d’accés restringit que permetin la divulgació de la versió publicada o la versió revisada en un repositori d’accés públic.
  - Plataformes de publicació en accés obert que tinguin un procediment de revisió oberta.
  - Revistes que permetin un accés obert individualitzat per article.

 • A qualsevol repositori institucional o temàtic que segueixi les directrius d’OpenAIRE.

 • S’aconsella que el dipòsit es faci immediatament després de la publicació, tot i que l’accés al text complet hagi d’estar restringit durant un període de temps (embargament). De totes maneres, com a molt, s’ha de dipositar sis mesos després de la data de publicació.

 • Seguint les directrius d’OpenAIRE, cal fer servir la metadata “dc.relation.projectID” amb els valors següents:

  info:eu-repo/grantAgreement/LCF/FundingProgram/ProjectID/

  El project ID es genera en introduir el projecte a l’aplicatiu de la Fundació ”la Caixa”, de manera que s'ha de contactar amb el gestor per obtenir-lo.

 • En el repositori s’ha de poder accedir a la darrera versió revisada, sigui la versió final tal com apareix a la publicació, o la versió revisada sense la maquetació final (també anomenada postprint o versió de l’autor) però amb els mateixos continguts que la publicada.

 • La política es fa efectiva a partir del 2018 per a tots els beneficiaris; per tant, qualsevol publicació sorgida d’un ajut anterior a aquesta data però que es publiqui a partir del 2018 s’ha de dipositar en un repositori d’acord amb la nova política d’accés obert de la Fundació.