Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatorias-anteriores_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

1ª Convocatòria

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatorias-anteriores-2_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_2a_convocatoria

Projectes seleccionats
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/proyectos-convocatorias-anteriores_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña1

 • Fundació Privada El Llindar


  "Escoles de la segona oportunitat a Espanya: un model innovador"

  El projecte pretén aportar propostes que donin resposta a l'abandonament escolar i l'atur juvenil entre adolescents i joves en risc d'exclusió social, recolzant-se en l'experiència de les escoles de 2a oportunitat, aprofundint en la metodologia, integrant les TIC i nous sectors econòmics.

  Pàgina web de Fundació Privada El Llindar
  Relatoria final (PDF, 659 KB)

 • Fundació Èxit


  "Preparem adequadament els joves per a l'ocupació?"

  El projecte vol identificar i impulsar propostes innovadores en relació amb l’ocupació juvenil, que pugui desenvolupar el tercer sector ens els propers 5 anys, implicant als i les joves en el procés de reflexió.

  Pàgina web de Fundació Èxit
  Relatoria final (PDF, 754 KB)

 • Associació Salut i Família


  "Diàleg intercultural entre dones de tots els orígens: evolucionant juntes"

  El projecte vol afavorir el diàleg intercultural entre dones de tots els orígens (catalanes, magrebins, asiàtiques i llatinoamericanes), per impulsar una visió prospectiva dels reptes i avanços de les dones com a protagonistes de les seves vides i promotores de transformacions.

  Pàgina web de Associació Salut i Família
  Relatoria final (PDF, 312 KB)

 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)


  "Dinàmiques de transició per a un món més sotenible"

  El projecte vol identificar els factors clau d’èxit per a un nou enfocament sistèmic i escalable que permeti elaborar des de noves perspectives la configuració d’una cadena agroalimentària més sostenible.

  Pàgina web de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
  Relatoria final (PDF, 282 KB)

 • Fedaia


  "Tribuna FEDAIA"

  El projecte vol impactar en el conjunt de la societat, obrint un debat i una reflexió sobre l’actual model d’atenció a la infància, mitjançant eines d’atenció i protecció, i amb incidència política i social.

  Pàgina web de Fedaia
  Relatoria final (PDF, 665 KB)

 • Grup de recerca STS-b (UAB)


  "En mans de màquines. El futur de les tecnologies de la cura"

  El projecte pretén reflexionar al voltant del desenvolupament de la robòtica i altres tecnologies destinades a la cura de persones, amb especial atenció a certs col·lectius de gent gran, infants, persones amb malalties cròniques, diversitat funcional. Incorporar en la reflexió el dilema "ètica en l’ús de la tecnologia".

  Pàgina web de Grup de recerca STS-b (UAB)
  - Relatoria final (PDF, 349 KB)

 • Tarpuna SCCL


  "Pobresa energètica: propostes imaginatives a un problema invisible i punyent"

  El projecte proposa una reflexió sobre les estratègies innovadores i efectives de la lluita contra la pobresa energètica, tant des de l’administració pública com des del sector privat.

  Pàgina web de Tarpuna SCCL
  Relatoria final (PDF, 665 KB)

2ª Convocatòria

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatorias-anteriores-2_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_1a_convocatoria

Projectes seleccionats
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/proyectos-convocatorias-anteriores_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña2

 • CIDOB


  "Refugiats: diàlegs entre els actors implicats"

  El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l’anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea. Mitjançant l’intercanvi d’experiències, l’objectiu final és doble: identificar-ne les principals problemàtiques i també alternatives per a una gestió més eficient i humana, i promoure la cooperació entre els diferents actors implicats, tant des d’una perspectiva multinivell (supranacional, nacional, regional i local) com entre administracions públiques, organitzacions no governamentals (ONG) i societat civil.

  Pàgina web de CIDOB
  Vídeo resum
  - Relatoria final (PDF, 684 KB)

 • CER-Migracions (UAB-UB)


  "D(rets)E(ducació-formació)S(alut)T(reball): DESTinant esforços per la integració dels refugiats"

  Aquesta proposta pretén construir un espai de debat i interacció amb la finalitat d’identificar instruments per a la integració dels refugiats a partir d’un enfocament holístic, participatiu i interdisciplinari, a través de tres tallers que, monogràficament, aprofundiran en el debat sobre les actuacions en tres àmbits clau: accés a drets, formació cap a la incorporació laboral i la salut mental i una cloenda que té com objectiu assentar les bases per a la creació d’una xarxa sostenible d’experts que puguin treballar conjuntament en l’elaboració de propostes d’intervenció, com també en l’intercanvi d’informació i recursos.

  Pàgina web de CER-Migracions (UAB-UB)
  Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 867 KB)

 • Amics de la Gent Gran


  "La soledat com a fenomen complex. Cicle vital, pobresa, subjectivitat i cultura"

  El projecte té l’objectiu de crear un espai interdisciplinari que permeti la reflexió, el diàleg i la generació de propostes entorn de la problemàtica de la soledat no desitjada, partint d’una perspectiva multigeneracional per centrar-nos en la vivència durant la vellesa. L’aportació que conté la proposta, des de l’àmbit de la psicologia, la sociologia, l’antropologia o les ciències polítiques –i de manera transversal des d’un enfocament gerontològic–, permet la confluència del món acadèmic i de diferents agents socials (administracions, tercer sector, món empresarial i societat civil).

  Pàgina web de Amics de la Gent Gran
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 466 KB)  

 • Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

   

  "Reindustrialització i sostenibilitat: horitzons per a un nou model econòmic"

  Aquesta iniciativa consisteix en un cicle de debats en què participaran representants empresarials, sindicals, d’entitats del tercer sector, de l’Administració pública i experts de l’àmbit universitari i la recerca per identificar tendències de futur i fer propostes innovadores que serveixin per orientar tots els agents implicats en l’impuls d’una reindustrialització sostenible com a base d’un nou desenvolupament econòmic.

  Pàgina web de Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 790 KB)

 • Institut de Salut Global de Barcelona


  "Espanya i els ODS: implicacions pràctiques d’una agenda d’equitat i sostenibilitat"

  El projecte vol donar a conèixer l’agenda dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) en el sector salut i, en particular, impulsar i enfortir el lideratge del govern i l’Administració pública en diversos àmbits i la coordinació entre els diferents actors. Per aconseguir aquestes finalitats, es plantegen tres sessions de mitja jornada que cobriran tres temes relacionats amb els ODS i la salut. Transversalment, estaran presents la discussió i el seguiment dels indicadors ODS; l’anàlisi del paper dels governs/administracions en la posada en marxa i definició dels ODS, i l’anàlisi del paper dels parlaments i altres organitzacions en el control i impuls de l’agenda.

  Pàgina web de Institut de Salut Global de Barcelona
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 1,02 MB)

 • Associació Social Business City Barcelona (en el marc del projecte Yunus)


  "L'empresa social: oportunitat de futur"

  Des del Yunus Social Business Centre Barcelona es detecta la necessitat de generar coneixement entorn de l’empresa social des d’una perspectiva divulgativa. Per això, el projecte que presenta aquesta entitat té com a objectiu principal analitzar, reflexionar, debatre i generar propostes concretes per a la difusió de les empreses socials, com a model alternatiu de generació de valor econòmic i social.

  Pàgina web de Associació Social Business City Barcelona (en el marc del projecte Yunus)
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 928 KB)

 • GENDERC (URV-UAB)


  "Homes cuidadors. Barreres de gènere i models emergents"

  Aquest cicle té l’objectiu de crear un espai d’intercanvi i reflexió que convoqui tots els sectors implicats en la cura remunerada i no remunerada d’infància i adults sobre el tema central, que és la implicació dels homes en les feines com a cuidadors. Les temàtiques que es tractaran en cada activitat deriven del treball i les reflexions que s’han estat duent a terme en el marc del projecte Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura, finançat per RecerCaixa i amb equips investigadors de la URV i la UAB.

  Pàgina web de GENDERC (URV-UAB)
  Vídeo resum 
  Relatoria final (PDF, 318 KB)

 • Consell Català del Moviment Europeu


  "La inmigración exterior a la Unión Europea: retos vs. oportunidades"

  El proyecto tiene como objetivo evaluar y generar propuestas de actuación frente a los nuevos retos que supone el fenómeno de la inmigración, a partir de la participación de varios expertos y en relación con el impacto de los flujos migratorios en el crecimiento económico, la ocupación y el nivel de bienestar; el impacto de la acogida de refugiados en relación con la cohesión social, y la evaluación de las políticas sociales, medioambientales y de seguridad.

  Página web de Consell Català del Moviment Europeu
  - Vídeo resumen
  Relatoria final (PDF, 734 KB)

 • Asociación Club Segle XXI Catalunya


  "Un mundo de modelos de financiación"

  Esta iniciativa pretende dar a conocer las necesidades de acceso a la financiación de varios colectivos que conviven en nuestra sociedad, como el musulmán y el chino, y compararlas con el sistema financiero occidental. Al mismo tiempo, el proyecto analizará el impacto de los diferentes sistemas de acceso a la financiación existentes en el ámbito social, político y económico. La propuesta se concreta a través de cuatro actividades con el objetivo de aproximarse a los colectivos de la diversidad, conocer sus valores, problemas y retos para convertirse en emprendedores en nuestra sociedad. A lo largo de las cuatro actividades, conoceremos qué otros sistemas de financiación existen en el mundo, y cómo la integración de estos modelos en nuestra sociedad, debidamente legislados y aceptados, pueden contribuir también aquí a la generación de riqueza a través de la apertura de nuevos negocios impulsados por personas de otras culturas o países, así como a la inclusión social.

  Página web de Asociación Club Segle XXI Catalunya
  Vídeo resumen
  Relatoria final (PDF, 779 KB)

 • Centre d’Estudis Econòmics i Socials


  "Los trabajos del futuro"

  Se trata de un ciclo de debate y reflexión que abordará los cambios en las condiciones de trabajo y de gestión derivados del avance tecnológico, la automatización y robotización, la globalización de la producción y el consumo, la desregulación y los crecientes flujos migratorios. En muchos casos, estos cambios supondrían la desaparición de actuales puestos de trabajo y, al mismo tiempo, la creación de nuevos, muchos de ellos con urgencias de competencias muy distintas. Estos cambios no modifican solo las condiciones del mercado laboral sino que tienen efectos más allá del mismo y pueden afectar a la dinámica social y personal. Los temas serán abordados a través de conferencias y de mesas redondas. Como participantes, se cuenta con expertos académicos, empresarios, sindicalistas y representantes de organizaciones internacionales y del sector público.

  Página web de Centre d’Estudis Econòmics i Socials
  Vídeo resumen
  Relatoría final (PDF, 349 KB)