Menú de navegació

Menú de navegació

Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatorias-anteriores_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

1ª Convocatòria

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatorias-anteriores-2_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_2a_convocatoria

Projectes seleccionats
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/proyectos-convocatorias-anteriores_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña1

 • Fundació Privada El Llindar


  "Escoles de la segona oportunitat a Espanya: un model innovador"

  El projecte pretén aportar propostes que donin resposta a l'abandonament escolar i l'atur juvenil entre adolescents i joves en risc d'exclusió social, recolzant-se en l'experiència de les escoles de 2a oportunitat, aprofundint en la metodologia, integrant les TIC i nous sectors econòmics.

  Pàgina web de Fundació Privada El Llindar
  Relatoria final (PDF, 659 KB)

 • Fundació Èxit


  "Preparem adequadament els joves per a l'ocupació?"

  El projecte vol identificar i impulsar propostes innovadores en relació amb l’ocupació juvenil, que pugui desenvolupar el tercer sector ens els propers 5 anys, implicant als i les joves en el procés de reflexió.

  Pàgina web de Fundació Èxit
  Relatoria final (PDF, 754 KB)

 • Associació Salut i Família


  "Diàleg intercultural entre dones de tots els orígens: evolucionant juntes"

  El projecte vol afavorir el diàleg intercultural entre dones de tots els orígens (catalanes, magrebins, asiàtiques i llatinoamericanes), per impulsar una visió prospectiva dels reptes i avanços de les dones com a protagonistes de les seves vides i promotores de transformacions.

  Pàgina web de Associació Salut i Família
  Relatoria final (PDF, 312 KB)

 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)


  "Dinàmiques de transició per a un món més sotenible"

  El projecte vol identificar els factors clau d’èxit per a un nou enfocament sistèmic i escalable que permeti elaborar des de noves perspectives la configuració d’una cadena agroalimentària més sostenible.

  Pàgina web de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
  Relatoria final (PDF, 282 KB)

 • Fedaia


  "Tribuna FEDAIA"

  El projecte vol impactar en el conjunt de la societat, obrint un debat i una reflexió sobre l’actual model d’atenció a la infància, mitjançant eines d’atenció i protecció, i amb incidència política i social.

  Pàgina web de Fedaia
  Relatoria final (PDF, 665 KB)

 • Grup de recerca STS-b (UAB)


  "En mans de màquines. El futur de les tecnologies de la cura"

  El projecte pretén reflexionar al voltant del desenvolupament de la robòtica i altres tecnologies destinades a la cura de persones, amb especial atenció a certs col·lectius de gent gran, infants, persones amb malalties cròniques, diversitat funcional. Incorporar en la reflexió el dilema "ètica en l’ús de la tecnologia".

  Pàgina web de Grup de recerca STS-b (UAB)
  - Relatoria final (PDF, 349 KB)

 • Tarpuna SCCL


  "Pobresa energètica: propostes imaginatives a un problema invisible i punyent"

  El projecte proposa una reflexió sobre les estratègies innovadores i efectives de la lluita contra la pobresa energètica, tant des de l’administració pública com des del sector privat.

  Pàgina web de Tarpuna SCCL
  Relatoria final (PDF, 665 KB)

2ª Convocatòria

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatorias-anteriores-2_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-SOLO-TEXTO_1a_convocatoria

Projectes seleccionats
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/proyectos-convocatorias-anteriores_CONVOCATORIAS-CONTENIDO-PESTAÑA-GENERAL_pestaña2

 • CIDOB


  "Refugiados: diálogos entre los actores implicados"

  El proyecto pretende crear un espacio de diálogo y reflexión entre los distintos actores implicados en la gestión de la llamada “crisis de los refugiados” en la Unión Europea. Mediante el intercambio de experiencias, su objetivo final es doble: identificar sus principales problemáticas así como alternativas para una gestión más eficiente y humana, y promover la cooperación entre los diferentes actores implicados, tanto desde una perspectiva multinivel (supranacional, nacional, regional y local) como entre administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociedad civil.

  Página web de CIDOB
  Vídeo resumen

 • CER-Migracions (UAB-UB)


  "D(erechos)E(ducación-formación)S(alud)T(rabajo): DESTinando esfuerzos para la integración de los refugiados"

  Esta propuesta pretende construir un espacio de debate e interacción con el fin de identificar instrumentos para la integración de los refugiados a partir de un enfoque holístico, participativo e interdisciplinar, a través de tres talleres que, monográficamente, profundizarán en el debate sobre las actuaciones en tres ámbitos clave: acceso a derechos, formación hacia la incorporación laboral y salud mental y una clausura cuyo objetivo es asentar las bases para la creación de una red sostenible de expertos que puedan trabajar conjuntamente en la elaboración de propuestas de intervención, así como en el intercambio de información y recursos.

  Página web de CER-Migracions (UAB-UB)
  Vídeo resumen
  Relatoria final (PDF, 881 KB)

 • Amics de la Gent Gran


  "La soledat com a fenomen complex. Cicle vital, pobresa, subjectivitat i cultura"

  El projecte té l’objectiu de crear un espai interdisciplinari que permeti la reflexió, el diàleg i la generació de propostes entorn de la problemàtica de la soledat no desitjada, partint d’una perspectiva multigeneracional per centrar-nos en la vivència durant la vellesa. L’aportació que conté la proposta, des de l’àmbit de la psicologia, la sociologia, l’antropologia o les ciències polítiques –i de manera transversal des d’un enfocament gerontològic–, permet la confluència del món acadèmic i de diferents agents socials (administracions, tercer sector, món empresarial i societat civil).

  Pàgina web de Amics de la Gent Gran
  Relatoria final (PDF, 466 KB)  

 • Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

   

  "Reindustrialització i sostenibilitat: horitzons per a un nou model econòmic"

  Aquesta iniciativa consisteix en un cicle de debats en què participaran representants empresarials, sindicals, d’entitats del tercer sector, de l’Administració pública i experts de l’àmbit universitari i la recerca per identificar tendències de futur i fer propostes innovadores que serveixin per orientar tots els agents implicats en l’impuls d’una reindustrialització sostenible com a base d’un nou desenvolupament econòmic.

  Pàgina web de Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 790 KB)

 • Institut de Salut Global de Barcelona


  "Espanya i els ODS: implicacions pràctiques d’una agenda d’equitat i sostenibilitat"

  El projecte vol donar a conèixer l’agenda dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) en el sector salut i, en particular, impulsar i enfortir el lideratge del govern i l’Administració pública en diversos àmbits i la coordinació entre els diferents actors. Per aconseguir aquestes finalitats, es plantegen tres sessions de mitja jornada que cobriran tres temes relacionats amb els ODS i la salut. Transversalment, estaran presents la discussió i el seguiment dels indicadors ODS; l’anàlisi del paper dels governs/administracions en la posada en marxa i definició dels ODS, i l’anàlisi del paper dels parlaments i altres organitzacions en el control i impuls de l’agenda.

  Pàgina web de Institut de Salut Global de Barcelona
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 1,02 MB)

 • Associació Social Business City Barcelona (en el marc del projecte Yunus)


  "L'empresa social: oportunitat de futur"

  Des del Yunus Social Business Centre Barcelona es detecta la necessitat de generar coneixement entorn de l’empresa social des d’una perspectiva divulgativa. Per això, el projecte que presenta aquesta entitat té com a objectiu principal analitzar, reflexionar, debatre i generar propostes concretes per a la difusió de les empreses socials, com a model alternatiu de generació de valor econòmic i social.

  Pàgina web de Associació Social Business City Barcelona (en el marc del projecte Yunus)
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 928 KB)

 • GENDERC (URV-UAB)


  "Homes cuidadors. Barreres de gènere i models emergents"

  Aquest cicle té l’objectiu de crear un espai d’intercanvi i reflexió que convoqui tots els sectors implicats en la cura remunerada i no remunerada d’infància i adults sobre el tema central, que és la implicació dels homes en les feines com a cuidadors. Les temàtiques que es tractaran en cada activitat deriven del treball i les reflexions que s’han estat duent a terme en el marc del projecte Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura, finançat per RecerCaixa i amb equips investigadors de la URV i la UAB.

  Pàgina web de GENDERC (URV-UAB)
  Vídeo resum 
  Relatoria final (PDF, 318 KB)

 • Consell Català del Moviment Europeu


  "La immigració exterior a la Unió Europea: reptes vs. oportunitats"

  El projecte té com a objectiu avaluar i generar propostes d’actuació enfront dels nous reptes que suposa el fenomen de la immigració, a partir de la participació de diversos experts i en relació amb l’impacte dels fluxos migratoris en el creixement econòmic, l’ocupació i el nivell de benestar; l’impacte de l’acollida de refugiats en relació amb la cohesió social, i l’avaluació de les polítiques socials, mediambientals i de seguretat.

  Pàgina web de Consell Català del Moviment Europeu
  - Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 747 KB)

 • Associació Club Segle XXI Catalunya


  "Un món de models de finançament"

  Aquesta iniciativa vol donar a conèixer les necessitats d’accés al finançament de diversos col·lectius que conviuen a la nostra societat, com és el musulmà i el xinès, i comparar-les amb el sistema financer occidental. Alhora, el projecte analitzarà l’impacte dels diferents sistemes d’accés al finançament existents en l’àmbit social, polític i econòmic. La proposta es concreta a través de quatre activitats amb l’objectiu d’aproximar-se als col·lectius de la diversitat, conèixer-ne els valors, els problemes i els reptes per convertir-se en emprenedors en la nostra societat. Al llarg de les quatre activitats, coneixerem quins altres sistemes de finançament hi ha al món, i com la integració d’aquests models a la nostra societat, degudament legislats i acceptats, poden contribuir també aquí a la generació de riquesa a través de l’obertura de nous negocis impulsats per persones d’altres cultures o països, com també a la inclusió social.

  Pàgina web de Associació Club Segle XXI Catalunya
  Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 758 KB)

 • Centre d’Estudis Econòmics i Socials


  "Les feines del futur"

  Es tracta d’un cicle de debat i reflexió que abordarà els canvis en les condicions de treball i de gestió derivats de l’avenç tecnològic, l’automatització i la robotització, la globalització de la producció i el consum, la desregulació i els creixents fluxos migratoris. En molts casos, aquests canvis suposarien la desaparició de llocs de treball actuals i, alhora, la creació de nous, molts amb urgències de competències ben diferents. Aquests canvis no modifiquen només les condicions del mercat laboral sinó que tenen efectes més enllà d’aquest i poden afectar la dinàmica social i personal. Els temes s’abordaran a través de conferències i de taules rodones. Com a participants, es compta amb experts acadèmics, empresaris, sindicalistes i representants d’organitzacions internacionals i del sector públic.

  Pàgina web de Centre d’Estudis Econòmics i Socials
  Vídeo resum
  Relatoria final (PDF, 349 KB)